Разпознаване на "белите петна" в лидерските умения

Ползите от тази Бяла книга

Изследванията показват, че лидерите имат "бели петна", които могат да струват скъпо на организацията. За съжаление, повечето лидери смятат, че тяхната визия в света на бизнеса е отлична, така че е нужна повече убедителност, за да ги накара да разпознаят грешката по пътя си. Тази книга, подкрепена от проучвания на служители, идентифицира "белите петна" и предлага ефективни решения за тяхното отстраняване.

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Лидерството е сложна дисциплина, изискваща визия, стратегическо мислене, финансова гъвкавост и пр. Когато става дума за лидерско поведение, което е от съществено значение за ангажираността на служителите, съществуват четири много прецизни индикации на "белите петна" в ръководството. Научете какво представляват тези "бели петна" и открийте как някои малки корекции могат да доведат до по-висока степен на заангажираност у служителите.

Icon

Защо се нуждаете от това

Когато лидерите отстранят "белите си петна", се оказва, че е по-вероятно служителите под тяхно ръководство да са много по-доволни от работата си, отколкото тези, чиито лидери пренебрегват и не признават това, което не виждат. Удовлетворените служители са по-склонни да останат при своя работодател и да са по-продуктивни, което допринася за рентабилността на компанията. Лидерите, които виждат разликата между действителното и желаното поведение, могат да обърнат внимание на нуждаещите се от преразглеждане области, което значително подобрява цялостната работна атмосфера на служителите им.

Icon

Какво ще постигнете с това

Елиминирайте възможно най-много "бели петна" в лидерския стил. Осъзнайте какво представляват и направете нещо, за да ги промените. Чрез този откровен самоанализ лидерите могат могат да се превърнат в изключителния актив на организацията, който се очаква да бъдат.

Logo

Получете тази бяла книга сега

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!