Đào tạo kỹ năng bán hàng có tác động mạnh mẽ

Một trong những khía cạnh mang lại lợi ích nhất của nhân viên bán hàng là giúp nhóm đạt và vượt chỉ tiêu.

Doanh số bán hàng cao hơn bắt đầu từ nhân viên bán hàng tốt hơn

Bạn gặp khó khăn trong việc biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng? Hay chỉ đơn giản là bạn muốn bán được nhiều hàng hơn? Có thể do khách hàng ngày nay biết phán đoán hơn, nhưng cũng có thể do kỹ thuật của bạn đã lỗi thời. Khi khách hàng thời hiện đại đã biết cách chặn các lời chào hàng, những chương trình đào tạo và kỹ thuật bán hàng mới đã xuất hiện. Tin tốt là: Chúng tôi có thể giúp tạo ra những nhân viên bán hàng của hôm nay và ngày mai nữa.

Khám phá một thời đại đào tạo bán hàng mới

Khi khách hàng đã hoàn thành 70% quá trình mua hàng mà không tiếp xúc với bất cứ nhân viên bán hàng nào, và có thể hoàn thành hầu hết việc mua hàng trực tuyến mà không cần tương tác MỘT CHÚT GÌ với người khác, thì phương pháp bán hàng giao dịch truyền thống không còn tác dụng nữa. Chính vì thế, bạn cần phải áp dụng đào tạo và kỹ thuật bán hàng vẫn tồn tại hàng thập kỉ qua nhưng vẫn biến hóa trong thời đại kỹ thuật số.

Các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng của chúng tôi sẽ giúp bạn:

Xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng tiềm năng

Xây dựng sự tin tưởng với khách hàng hiện có

Xác định nhu cầu chưa đáp ứng của khách hàng triển vọng

Bán hàng cho khách hàng tiềm năng và khách hàng triển vọng tốt hơn

Đào tạo kỹ năng bán hàng để vượt chỉ tiêu

Nhân viên bán hàng năng suất cao đang làm chuyện Internet không thể làm. Họ đang xây dựng mối quan hệ để bán hàng. Thông qua khóa đào tạo kỹ năng bán hàng của Dale Carnegie, bạn sẽ được học cách chuyển hóa khách hàng tiềm năng nhiều hơn, dẫn đến thành tích bán hàng cao hơn. Đó là bởi vì chúng tôi hiểu rằng duy trì mối quan hệ dẫn đến sự trung thành, từ đó dẫn đến lợi nhuận bán hàng cao. Kết quả cuối cùng là bạn có thể vượt chỉ tiêu đề ra.
Khám phá chương trình đào tạo kỹ năng Bán hàng
“Dale Carnegie Training was the catalyst that got us through some challenging times and allowed our leadership team to focus on common goals that were better understood by nearly everyone. Dale Carnegie Training changed the look and feel of our organization.”
Edward M. D’Alba, PE
President, Urban Engineering, Inc.

Tham gia đào tạo kỹ năng bán hàng ngay hôm nay

Xem qua các khóa học kỹ năng Bán hàng

Tài liệu kỹ năng Bán hàng bạn có thể quan tâm:

Goldenbook 349 ebook

Bí quyết thành công của Dale Carnegie

Với hơn 50 triệu bản sao những cuốn sách của Carnegie như cuốn Đắc Nhân Tâm và Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống, kết quả là, hơn 8 triệu người đã có được cảm hứng từ những giá trị và thực tiễn vượt thời gian của ông. Một loạt những lời khuyên vàng sẽ đặt bạn trên con đường hướng đến thành công không thể tưởng. Áp dụng những lời khuyên này để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc và trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn.

Goldenbook 349 ebook

Bí quyết thành công của Dale Carnegie

Với hơn 50 triệu bản sao những cuốn sách của Carnegie như cuốn Đắc Nhân Tâm và Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống, kết quả là, hơn 8 triệu người đã có được cảm hứng từ những giá trị và thực tiễn vượt thời gian của ông. Một loạt những lời khuyên vàng sẽ đặt bạn trên con đường hướng đến thành công không thể tưởng. Áp dụng những lời khuyên này để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc và trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn.

Results Oriented 349 whitepaper

Lãnh đạo theo Định hướng Kết quả

Trong một lực lượng lao động mà sự thiếu tin tưởng đang phát triển và cải cách liên tục là tiêu chuẩn, nhân viên không biết cần phải dựa vào ai hay cái gì. Bài viết này giải quyết vấn đề trên bằng cách khám phá ra điều thực sự có ý nghĩa để trở thành nhà lãnh đạo hướng đến kết quả; một nhà lãnh đạo có thể được tin tưởng với sự tự tin.

Tiếp cận

Liên hệ chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về cách phát triển những kỹ năng bạn cần để thành công trong công việc và đời sống hằng ngày.

Logo

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.